|

PRIORITETI ISTRAŽIVANJA: TRENUTNO STANJE ZAPADNOG BALKAN 2019.

Abstract

Usred rastuće prijetnje nasilnog ekstremizma širom svijeta, Zapadni Balkan se suočava sa znatnim izazovima u pogledu socijalne kohezije i stabilnosti. Kao i u drugim zemljama, narativi o  vjerskoj, krajnje desničarskoj i nacionalističkoj borbenosti odjekuju kod ranjive populacije mladih u  zemljama Zapadnog Balkana, u kojima je istorija etničkih, vjerskih i građanskih sukoba stvorila okruženje povoljno za regrutaciju terorista, u zemlji i u inostranstvu. Pojedinci koji su otišli da se bore zajedno sa nasilnim ekstremističkim organizacijama u inostranstvu, vraćaju se u svoje matične zemlje nakon teritorijalnih gubitaka ekstremističkih grupa u Siriji i   Iraku. Istovremeno, etnonacionalistički ekstremizam nastavlja da dobija na snazi i da se širi u regionu.

Iako je nekim od ovih tema posvećeno više pažnje u aktuelnoj literaturi, ostale su i dalje nedovoljno istražene. Za postojeće teme istraživanja, takođe je potrebno više terenskih istraživanja i dublje konceptualno utemeljenje. Nastale praznine u našem kolektivnom razumijevanju ukazuju na potrebu za daljim istraživanjima o razvoju društvene dinamike i dinamike nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu. Strožija i utemeljenija istraživanja, u tom smislu, mogu pomoći u informisanju i poboljšanju napora na sprečavanju i suzbijanju nasilnog ekstremizma u regionu.

RESOLVE Network je 2019. godine sazvala lokalne i međunarodne stručnjake kako bi razgovarali o propustima u istraživanju i razvili preliminarnu listu prioriteta istraživanja za sprečavanje i  suzbijanje nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu. Teme identifikovane u nastavku odražavaju njihovu kolektivnu stručnost, detaljno razumijevanje i posvećenost kontinuiranoj analizi trendova i dinamike nasilnog ekstremizma u regionu.

 

Suggested citation:

RESOLVE Network. Prioriteti Istraživanja: Trenutno Stanje Zapadnog Balkan 2019. Washington, D.C.: RESOLVE Network, 2020. https://doi.org/10.37805/rp2020.6.wb.