Milo Comerford dhe Simeon Dukic
|

Ekstremizmi Online: Sfidat dhe Mundësitë në Ballkanin Perëndimor

Cover page
Abstract

Ballkani Perëndimor përballet me një sfidë të dyfishtë si pasojë e ekstremizmit online. Platformat online po lehtësojnë shënjestrimin specifik të rajonit nga narrativa të ndryshme ekstremiste ndërkombëtare. Ndërkohë, historia dhe gjeopolitika rajonale po përvetësohen për të justifikuar veprimet dhe narrativat ekstremiste në mbarë botën. Sidoqoftë, ky fenomen është pjesë e një tendence më të gjerë, e cila vë në dukje sfidën gjithnjë e më të madhe që paraqet përhapja e ideologjive ekstremiste transkombëtare në platformat online, si ato xhihadiste të dhunshme ashtu edhe ato të ekstremit të djathtë. Në Ballkanin Perëndimor, kjo paraqet një sërë rreziqesh specifike.

 

Suggested citation:

Comerford, Milo, dhe Simeon Dukic. Ekstremizmi Online: Sfidat dhe Mundësitë në Ballkanin Perëndimor. Washington, D.C.: RESOLVE Network, 2021. https://doi.org/10.37805/pn2021.7.wb.