Milo Kamerford i Simeon Dukić
|

Ekstremizam na Mreži: Izazovi i Prilike na Zapadnom Balkanu

Cover page
Abstract

Zapadni Balkan se suočava sa dvostrukim izazovom zbog ekstremizma na mreži. Platforme na mreži omogućavaju precizno ciljanje regiona upotrebom različitih međunarodnih ekstremističkih narativa. U međuvremenu se regionalne istorije i geopolitike prisvajaju kako bi se opravdali ekstremističke akcije i narativi širom sveta. Međutim, ovaj fenomen deo je šireg trenda koji ističe sve veći izazov u vidu proliferacije transnacionalnih ekstremističkih ideologija na platformama na mreži; kako nasilnih džihadista, tako i ekstremnih desnica. To predstavlja niz specifičnih rizika na Zapadnom Balkanu.

 

Suggested citation:

Kamerford, Milo, i Simeon Dukić. Ekstremizam na Mreži: Izazovi i Prilike na Zapadnom Balkanu. Washington, D.C.: RESOLVE Network, 2021. https://doi.org/10.37805/pn2021.12.wb.